måndag 5 mars 2012

fortsättning.. / del 2

I det medeltida Europa  hade kyrkan en ställning av absolut makt .
Den krönte kungar , ägde mark och tillhandahöll kunskap
 och kyrkan utnämnde sig själv till allvetande.
Dess dogmer var lag och dess makt var obegränsad.
Inte nog med att de lagfäste den andliga världens mekanismer
 vad gällde himmelriket , helvetet och skärselden ,
de dikterade till och med hur vårt fysiska universum skulle bete sig .


År 1543 hade Nicolas Kopernikus mage att utmana kyrkan och Bilbeln.
Han gav ut en bok som framkastade tanken att solen , inte jorden , var universums mittpunkt .
Kyrkan reagerade med sedvanlig logik på detta påstående
att den hade fel - den förbjöd sina anhängare att läsa boken .
De tog upp den i sin lista över förbjudna böcker ,
och där fanns den märkligt nog kvar ända fram till 1835 !!

Kopernikus dog en naturlig död innan Kyrkan fick tag i honom ,
och det var nog tur för honom.
Två forskare som stödde hans verk klarade sig inte lika lindrigt undan.
Giordano Bruno bekräftade Kopernikus beräkningar och spekulerade
över att vår sol och dess planeter kanske bara var ett solsystem
i ett oändligt universum .
Denna fruktansvärda hädelse ledde till att Bruno fördes inför inkvisitionen
( vilket fortfarande finns som en avdelning inom kyrkan ) ,
dömdes för kätteri och brändes på bål .
Galileo Galilei stödde , även han , Kopernikus modell.
Även han kallades inför inkvisitionen 
men eftersom han var god vän med påven fick han bara husarrest
 (vid 70 års ålder) fram till sin död .

Galileo kallas ofta "den moderna vetenskapens fader"
eftersom han var den förste som grundade sitt arbete på de två pelare
som har kännetecknat vetenskaplig metodik ända sedan dess ,
empirisk observation och matematik.

Forts. följer...

-------------------------------------

( Helen  )
Jag tänker ibland att dom som idag envist hävdar att bl.a. Healing och alternativmedicin 
är nonsens och rent påhitt ,
dom är precis som dom som hävdade att jorden ÄR platt , 
och sen : jorden ÄR universums medelpunkt !
...och se hur rätt dom hade !    
NOT !    ;0)

Lite skade-glad får man ju va !!  :0)
Vem vet vad vi vet om 100 år ?
Vem vet vad mer det finns att upptäcka !

Spännande , eller hur !?   :0)
Kram , Helen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar